Marshall Capacitor .047UF 250V, CAP047UFX250V

Marshall Capacitor .047UF 250V, CAP047UFX250V

Marshall Capacitor .047UF 250V, CAP047UFX250V

 

SKU: CAP047UFX250V
Price: $2.50