Korg X2, I4 Black Key, 422008520

Korg X2, I4 Key Octave Black, 422008520

 Black keys for the Korg X2 and I4.

Sold Individually

SKU: 422008520
Price: $6.95